ikona
1. Stupeň
Studijní témata pro 1. stupeň základní školy.

AZE – Vítr

Vítr vzniká v atmosféře na základě rozdílu atmosférických tlaků jako důsledku nerovnoměrného ohřívání zemského povrchu. Teplý vzduch stoupá vzhůru, na jeho místo se tlačí vzduch studený. Zemská rotace způsobuje stáčení větrných proudů, jejich další ovlivnění způsobují morfologie krajiny, rostlinný pokryv, vodní plochy.

vetrna_elektrarna_velka

Větrná elektrárna

Moderní větrná elektrárna je spolehlivým zdrojem ekologicky čisté energie, jejíž výroba nezatěžuje životní prostředí žádnými odpady. Neprodukuje do ovzduší žádné plynné či tuhé emise.

Pro výstavbu větných elektráren se počítá s plochami v nadmořských výškách zpravidla nad 600 m. Pro využívání větrné energie ve větrných elektrárnách je nejdůležitější veličinou rychlost větru, protože energie větru roste se třetí mocninou jeho rychlosti. Lokalita vhodná pro větrnou elektrárnu by měla mít průměrnou rychlost větru minimálně 5 m/s. K zefektivnění provozu a snížení nákladů na projektování a výstavbu se velké elektrárny sdružují do skupin (obvykle 5 až 30 elektráren), tzv. větrných farem.

Využití větru ve větrných mlýnech má na území našeho státu svou tradici. Historicky je postavení prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doloženo již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze.

Začátek výroby novodobých větrných elektráren se datuje na konec 80. let minulého století. V současné době větrné elektrárny pracují v desítkách lokalit v ČR, jejich nominální výkon se pohybuje od malých výkonů (300 kW) pro soukromé využití až po 2 MW. Koncem ledna 2010 bylo v ČR podle údajů Energetického regulačního úřadu instalováno celkově více než 190 MW.

Provoz větrných elektráren je spojen s různými problémy. Odpůrcům větrných elektráren vadí především narušení rázu krajiny. Dříve právem vytýkaná hlučnost větrných elektráren byla z velké části odstraněna zdokonalením technologií. Hluk zůstává problémem u malých větrných elektráren, které jsou situovány přímo v zástavbě.

 

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!