ikona
1. Stupeň
Studijní témata pro 1. stupeň základní školy.

Spotřeba energie

Roste nejen osobní spotřeba energie, ale také počet lidí spotřebovávajících tuto energii.

spotreba_energie_velka

Kde vzít pro tolik lidí energii?

Prapůvodcem většiny energie na Zemi je sluneční záření nebo teplo zemského nitra. V minulosti převládaly tyto zdroje energie: sluneční záření, biomasa, vítr a voda.

Oheň (spalování biomasy)využíval člověk na vaření, topení i jako ochranu před zvířaty.

Síla větru a tekoucí vody se dříve nevyužívala k výrobě elektrické energie, ale přímo k výkonu konkrétní mechanické práce, např. větrné mlýny k mletí obilí, vodní mlýn jako pohon pily, vítr jako pohon plachetnic apod.

Už staří Římané využívali ropu k výrobě petroleje do lamp ke svícení.

Přibližně v 17. století došlo k prvnímu využívání solární energie k pěstování rostlin za sklem, ve sklenících.

Koncem 18. století díky vynálezu parního stroje došlo k průmyslové revoluci a větší poptávce po elektrické energii, získávané převážně z uhlí. S rozvojem dopravy vzrůstá spotřeba pohonných hmot.

Ve 20. století nastal prudký rozvoj technologií a masová spotřeba energie z fosilních paliv (uhlí, ropy, plynu), využívaná již nejen v průmyslu, ale také v domácnostech, prakticky v každém oboru lidské činnosti. Zvyšuje se nejen společenská spotřeba energie, ale také osobní spotřeba.

Na fosilních palivech byl založen celý technický pokrok v posledních dvou stoletích vývoje lidské civilizace, který rozhodujícím způsobem ovlivnil život lidí.

V zemědělství se začaly využívat traktory a nejrůznější další stroje, dostatek energie vedl k využívání průmyslových hnojiv, k nebývalému zvýšení množství dostupné potravy, k obrovskému rozvoji průmyslu, dopravy, lékařské péče, k růstu délky lidského života, ke změně způsobu života lidí (v domácnostech, při zajišťování kultury, sportu, vzdělávání, obchodu atd.) i k růstu lidské populace.

Nároky na množství energie rostly velmi rychle (exponenciálně) v minulém století a rostou stále.

rust_spotreby_energie

Proč roste spotřeba energie?

Zatímco dříve si člověk vystačil denně s pár kilogramy dřeva na topení, v současné době je průměrná např. osobní spotřeba energie v ČR 6100 kWh za rok.

Dochází k rychlému čerpání zásob fosilních paliv a k velkému zatížení životního prostředí emisemi. Začínají se hledat alternativní, obnovitelní zdroje energie. V posledních letech spotřeba prudce narůstá, je to z několika důvodů:

  • Vyšší životní standard znamená větší vybavení domácností, nové, větší, výkonnější přístroje a zařízení, které mají vyšší spotřebu energie oproti dřívějším přístrojům. Větší byty, domy, bazény, letecké dovolené, atd.
  • Vyšší aktivita průmyslu souvisí s předcházejícím bodem. Toto zařízení, větší, nové byty, domy, to vše se musí někde vyrobit a spotřebuje se na to velké množství energie
  • Zvyšování bezpečnostních standardů znamená robustnější automobily (vyšší hmotnost, odolnější materiály), záložní zdroje pro výpočetní techniku, zdvojené linky, obvody, osvětlené dálnice, výstražná světla na přejezdech, apod. Opět kromě vlastní spotřeby (která nemusí být zase tak příliš velká) tyto věci musíme někde vyrobit
  • Rozšíření ITC technologií. Stále je velký prostor pro rozšiřování sítí (bezdrátových i klasických), klasické informační tabule jsou nahrazovány digitálními, mechanické poklady digitálními, placení penězi placením elektronickými kartami, atd.
  • Zvyšující se doprava. Rozvoj ekologické hromadné dopravy, především železniční (elektrifikace nových úseků), rozšiřování metra, tramvajových linek. Zvyšující se rychlost těchto prostředků (vlaků) přináší zvýšenou spotřebu
  • Substituce jiných energií. Elektrická energie může nahradit a bude nahrazovat zemní plyn, uhlí (k vaření, vytápění), ropu (doprava, viz předcházející bod)
  • vyšší hygienické a zdravotní standardy. Vlivem dramaticky zpřísněných norem v potravinářství a ve zdravotnictví velmi razantně narůstá spotřeba el. energie (a jiných energií). Zvláště na chlazení a mražení, ve zdravotnictví na sterilizaci a klimatizaci. Např. nové operační sály mají o 35-40 % vyšší spotřebu elektrické energie, než původní. Mezi další příklady může patřit kratší doba skladování výrobků (restaurace, obchody), výrobky namísto konzumace se musí likvidovat a vyrábět nové – toto nutné „plýtvání“ přináší další energetické nároky
  • Ekologické projekty. Sanace starých ekologických zátěží, modernizace nevyhovujících provozů, přesun kamionů na železnici, výstavba silničních a dálničních obchvatů, výstavba tunelů… To vše je energeticky náročné.
0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!