ikona
1. Stupeň
Studijní témata pro 1. stupeň základní školy.

Význam vzduchu pro člověka

Dýchání člověka

Vzduch je nezbytnou podmínkou života člověka na Zemi. Výměna vzduchu (především plynů kyslíku a oxidu uhličitého) mezi venkovním prostředím a naším organismem se nazývá dýchání. Dýchání vnímáme navenek jako dech, jedná se však také o řetězec chemických reakcí v buňkách.

vzduch_clovek_velka

 

Nádechem se dostane nový vzduch s dodatečným množstvím kyslíku do plic za účelem vstřebání kyslíku od těla a výdechem se použitý vzduch odstraní. Po lidském těle se rozvádí kyslík rozpuštěný v krvi, kde se váže na hemoglobin. Hlavní funkcí hemoglobinu je transport kyslíku z plic do tkání a opačným směrem odstraňování oxidu uhličitého z tkání do plic. V klidu vdechneme a vydechneme 14 – 18 krát za minutu.

U různých skupin organismů se vyvinuly rozdílné mechanismy ventilace dýchacího orgánu.

Tabulka: Zastoupení plynů ve vdechovaném a vydechovaném vzduchu

Vdechovaný vzduch Vydechovaný vzduch
Kyslík 21 % 17 %
Oxid uhličitý 0,04 % 4 %
Dusík 78 % 78 %

Zdroj: www.cs.wikipedia.org

Dýchací soustava člověka představuje soustavu orgánů, která zajišťuje výměnu plynů mezi krví a vnějším prostředím. K dýchací soustavě patří dýchací cesty a plíce. Dýchací cesty se dělí na horní a dolní.

Horní cesty dýchací se skládají z dutiny nosní, vedlejších nosních dutin a hltanu, který dělíme na tři části: horní nosohltan, střední ústní část hltanu otevírající se do dutiny ústní a dolní a hrtanovou částí hltanu, kde se nachází rozhraní mezi hrtanem a jícnem. Úlohou horních cest dýchacích je především předehřátí, zvlhčení a zbavení nečistot vdechovaného vzduchu od mikroskopických částic (prach, bakterie aj.)

Dolní cesty dýchací začínají hrtanem, vyztuženým chrupavkami. Největší z nich je chrupavka štítná. Vidíme ji na krku jako „ohryzek“; zřetelnější je u mužů. Ve střední části hrtanu nalezneme hlasivkovou štěrbinu obklopenou hlasivkovými vazy, jež se významně podílí na tvorbě hlasu. Přes prstencovou chrupavku se napojuje průdušnice, která se dále větví na hlavní průdušky, které se zanořují do pravé a levé plíce.

stavba-dychaci-soustavy

Plíce

Průdušky se v nich větví na průdušinky ústící do vlásečnicemi protkaných, tenkostěnných plicních sklípků (tvoří houbovitou plicní tkáň), v jejichž stěně dochází k výměně dýchacích plynů mezi plícemi a krví. V plicích je obrovské množství vlásečnic a v každém okamžiku tam probíhá výměna plynů asi v jednom litru krve. Výměna plynů probíhá vzduchem.

Pravá plíce je tvořena třemi laloky a levá plíce dvěma laloky houbovité tkáně. Plíce jsou uloženy v dutině hrudní a pokrývá je vazivová blána – poplicnice. Také hrudní je pokryta vazivovou blánou – pohrudnicí. Mezi oběma blánami je malé množství tekutiny, která usnadňuje pohyb tkání při nádechu a výdechu.

Výměna vzduchu v plicích se děje dýchacími pohyby, uskutečňovanými dýchacími svaly. Nejdůležitějším dýchacím svalem je bránice, která odděluje dutinu břišní a hrudní a při nádechu klesá a při výdechu stoupá. Při jejím snížení se zvětší dutina hrudníku a vzduch je do plic nasáván. Kromě bránice je objem hrudníku zvětšován pohyby mezižeberních svalů, které zvedají žebra a zvětšují tak objem hrudníku. Nádech je aktivní pohyb, výdech je pasivní.

1

Diskuse


  • Daniel Fiala

    Dobrý den.Koukám na stránku pod jménem-význam vzduchu pro člověka.Jediný co tu je tak je dýchání.

Zapojte se do diskuse!