ikona
2. Stupeň
Studijní témata pro 2. stupeň základní školy.

Globální oteplování – tání ledovců

Vznik ledovců

Ledovce vznikají sněžením. Ve vysokých polohách hor nebo v dlouhodobě chladných oblastech Země napadne taková vrstva sněhu, že se jeho spodní část za stálého střídání teplot a tlaku stlačí, sněhové vločky ztratí svou krystalickou podobu a vznikne nejprve ledovcový firn (velmi hrubozrnný sníh) a z něj pak ledovcový led. Jeho masa pro svou obrovskou hmotnost začne ve směru nejmenšího odporu silou gravitace stékat dolů. Ledovec se pohybuje rychlostí 20-300 m za rok.

ledovec_velka

Existují dva základní typy ledovců:

a) pevninské (Grónský, Antarktický),

b) horské (Hallstattský ledovec na Dachsteinu).

Horský „kotel“ v němž se nachází ledovec se nazývá – kar. Při pohybu do údolí před sebou ledovec hrne materiál – čelní moréna (po ústupu ledovce  může za morénou vzniknout ledovcové jezero).

Tání ledovců

Tání ledovců je globální ekologický problém, který souvisí s oteplováním Země, tedy zejména se zvýšením skleníkového efektu. Od roku 1960 ubylo 10% veškeré ledové pokrývky Země. Tloušťka zalednění v Severním ledovém oceánu se na jaře a v létě zmenšuje o 40%. Ustupují pevninské i horské ledovce. Zalednění Grónska mizí rychlostí 50 km krychlových za rok. Průměrná tloušťka ledu v Arktidě se zmenšila na cca 3 m. Na nejvyšší hoře Afriky (Kilimandžáro) zbylo pouhých 12% původního zalednění. Trhliny na zamrzlém oceánu dosahují délky až 2000 km.

Vědci uvádějí dvě hlavní příčiny zrychleného tání ledovců. Rozlámaly se a odtály takzvané ledové jazyky, které bránily klouzání ledovcového štítu do moře. Druhou příčinou rychlého tání je skutečnost, že voda, která odtává na povrchu ledovců, si vymílá cestičky a štěrbiny do nitra ledovců. Tím rozrušuje jejich měkčí podklad a ledovce pak snadněji kloužou k moři.

Následkem tání ledu se zvyšuje hladina oceánů. Za posledních 100 let to činí téměř 25 cm a bude-li oteplování pokračovat současným tempem vzroste teplota na Zemi v průměru až o 4,5°C a zvýší se tím hladina světového oceánu až o 58 cm do konce 21.století. To bude znamenat rozsáhlé zaplavení obydlených oblastí (zaniknou státy jako Kiribati a další tichomořské ostrovy, zaplaveny budou velké oblasti Bangladéše, Nizozemí atd.). Situace je o to horší, že do nadmořské výšky 1m nad hladinou moře žije cca 25% populace.

Možnost řešení

Možnost řešení je stejná jako u skleníkového efektu, tedy zejména v omezení emisí skleníkových plynů (provoz vozidel s účinnějším spalováním paliva, výroba energie z ekologických zdrojů, omezení kácení lesů).

Zdroj

1

Diskuse


  • Tobias

    Můžu se zeptat co jsou to ledové jazyky a ledovcové štíty ? Děkuji za odpověď

Zapojte se do diskuse!