ikona
2. Stupeň
Studijní témata pro 2. stupeň základní školy.

Migrace

Rozdíly mezi zeměmi rozvojovými a vyspělými v přirozené reprodukci vyvolávají územní pohyb obyvatel (migraci). Migrace je proces prostorového přemísťování osob přes hranice, spojený se změnou místa bydliště na delší dobu, případně natrvalo. Rozeznáváme emigraci (vystěhování do jiné země) a imigraci (přistěhování). Rozdíl mezi počtem vystěhovalců (emigrantů) a přistěhovalců (imigrantů) se nazývá umělý přírůstek nebo úbytek. Migrant je člověk, který překročí mezinárodně uznávané hranice a zůstává v jiné zemi déle než rok.

migrace_velka

Příčiny migrace

Příčiny migrace jsou různé:

a) nesvoboda,

b) hlad,

c) válečné události,

d) pracovní příležitosti,

e) zhoršené životní prostředí apod.

Urbanizace

Specifickou součástí migrace obyvatelstva je urbanizace. Urbanizace je postupující zvětšování městské složky obyvatelstva vyvolané zejména soustřeďováním výroby a rozvojem obchodu ve městech. Jedná se v podstatě o vyklidňování venkova.

Možnost řešení

Možnost řešení migrace obyvatelstva spočívá především v odstranění příčin, které jsou popsány výše, tedy stabilizace politické situace v dané zemi nebo oblasti, možnost důstojného života v dané zemi, v případě urbanizace možnost důstojného života na venkově (dostatek potravin, práce, náboženská a politická svoboda).

Zdroj

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!