ikona
2. Stupeň
Studijní témata pro 2. stupeň základní školy.

Negramotnost

Základní rozdělení obyvatelstva podle vzdělání je na gramotné a negramotné. Negramotné obyvatelstvo neumí ani číst ani psát. V některých zemích (např. Čína) se vyskytuje obyvatelstvo pologramotné, tzn. že umí číst, ale neumí psát.

negramotnost_velka

V rozvinutých zemích je gramotnost až na výjimky (starší ročníky v některých státech – např. Portugalsko) velmi vysoká.

Vysoká negramotnost je v rozvojových zemích. Zde jsou však velké územní rozdíly. Nejhorší situace je v Africe, kde je cca 20 států, s gramotností do 50 % u populace starší 15 let (např. Niger, Somálsko, Burkina, Mauritánie, Mali, Středoafrická republika, Mosambik, Madagaskar, Sierra Leone, Kamerun atd.). V Asii jsou na tom nejhůře (tzn. s gramotností do 50% u populace starší 15 let) v Nepálu, Bhutánu, Bangladéši, Pákistánu a Afgánistánu.

V muslimských zemích je velká negramotnost žen.

Hlavní příčiny negramotnosti

  1. chudoba; lidé si nemohou dovolit vzdělání z ekonomických důvodů
  2. náboženské předsudky
  3. nedostatek škol, učebních pomůcek a kvalifikovaných učitelů v rozvojových zemích

Bez schopnosti obyvatelstva číst a psát není možné zvýšit ekonomickou úroveň dané země. Odborníci, kteří mají působit v průmyslu, zemědělství, dopravě nemohou dostatečně využívat moderních technologií (obsluha strojů, dávkování hnojiv a pesticidů, informační a komunikační technologie) a jejich způsob hospodaření zůstává nadále primitivní.

Některé možnosti řešení

  1. financování podpůrných programů (výstavba škol, dodávky pomůcek, působení učitelů)
  2. zavedení povinné školní docházky
  3. nevyužívání dětí jako levnou pracovní sílu

Zdroj

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!