ikona

O projektu

Co je účelem projektu
a kdo za ním stojí?

O projektu

V rámci projektu byl vytvořen tento webový portál se zaměřením na ochranu přírody, obnovitelné zdroje energie a trvale udržitelný rozvoj. Vzdělávací obsah webu je koncipován jako doplňkové učivo do výuky na základní škole i jako mimoškolní vzdělávací materiál. Je využitelný i v rámci vzdělávacích aktivit mateřské školy.

Součástí projektu byla i obnova inventáře zahrad mateřské školy. Ty byly kompletně upraveny, osazeny novými herními prvky z přírodních a nezávadných materiálů. Došlo i na výsadbu stovky nových tújí.

Výstupy projektu mají mezi žáky ZŠ i MŠ velký úspěch a budou dále využívány v několikaletém horizontu.

Program

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Název projektu

Environmentální výchova v Základní škole a mateřské škole v Novém Strašecístredocesky_kraj_logo

Realizátor

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí

Komenského náměstí 209

271 01 Nové Strašecí

www.zsnovestraseci.cz